| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 1, March, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

 Milena Ilić

Univerzitet u Kragujevcu

Medicinski fakultet

Svetozara Markovica 69

Kragujevac 34000, Serbia

E-mail: lena.ilic@gmail.com

Originalni rad                                                   

UDK: 618.19-006:599.323.4]:618.11

UDK: 615.277:[618.11:599.323.4

doi:10.5633/amm.2013.0104s

 

 

PROUČAVANJE PROMENA U JAJNICIMA KOD PACOVA SA KARCINOMOM DOJKE

 

Milena Ilić1, Maja Zečević2, Nina Jančić3, Nataša Djindjić3, Ivan Rančić3, Dalibor Jovanović1 i Tomislav Jovanović4

Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac, Srbija1

Klinika za pedijatrijsku hirurgiju i ortopediju, Klinički centar Niš, Serbia2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Serbia3

Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija4

  

Cilj ovog rada bio je proučavanje promena u jajnicima kod pacova sa karcinomom dojke izazvanim dimetilbenz(α)antracen (DMBA). Za istraživanje su korišćeni  ženski, nepareni, beli Wistar pacovi (ukupno 35, starosti 35-37 dana, telesne mase 120-140gr), koji su bili podeljeni u kontrolnu (ukupno 10) i eksperimentalnu grupu (ukupno 25). Anesteziranim životinjama eksperimentalne grupe implantirano je 2 mg mešavine (1mg DMBA i 1mg holesterolskog pufera) u petu levu mlečnu žlezdu. Životinje su  žrtvovane nakon 90 dana od implantacije, nakon čega su ispitivani jajnici i mlečne žlezde. Karcinomi mlečne žlezde (in situ i/ili invazivni) su  patohistološki  bili verifikovani kod 19 eksperimentalnih životinja. Urađena su histološka, histohemijska i imunohistohemijska istraživanja na jajnicima. Upotrebljavana su antitela na citokeratine AE1/AE3 i PCNA.

Pored neneoplastičnih promena, kao što je smanjenje veličine jajnika, redukcija brzine folikularnog razvoja i formacija žutog tela, pronađene su i sledeće preneo-plastične promene: papilomatozna hiperplazija epitela, inkluzione ciste, mikro-glandularne formacije sa displazijom i seromucinozne mikrociste. U epitelu glandolikih struktura, folikularnih i inkluzionih cisti prisutna je intenzivna, difuzna ekspresija PCNA.

DMBA je pluripotentan karcinogen sposoban da izazove širok spektar preneo-plastičnih lezija u jajnicima, ali je prisutna dilema da li su opisane promene posledica direktnog dejstva DMBA ili hormonske aktivnosti indukovanih  karcinoma dojke ili su, pak, u pitanju oba faktora. Acta Medica Medianae 2013;52(1):25-32.

 

Ključne reči: pacovi, mlečna žlezda, jajnici, karcinom, DMBA