| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 1, March, 201
3
UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Fanny Ribarova

Medical University – Sofia

Medical College

3 Yordanka Filaretova Str.

Sofia 1606, Bulgaria

E-mail: fanny.r@mail.bg

Originalni rad                                                              

UDK: 615.35:613.263(497.2)

doi:10.5633/amm.2013.0101

 

 

Tradicionalne bugarske namirnice – izvori antioksidanata

 

Silvia Tsanova-Savova1, Vihren Petkov1, Emil Vodenicharov2 i Fanny Ribarova1

Medicinski Univerzitet, Sofija –Medicinski koledž  “Yordanka Filaretova”, Sofija, Bugarska1

Medicinski Univerzitet, Sofija - Medicinski fakultet, Odeljenje za higijenu, Medicinsku ekologiju i nutriciju, Sofija, Bugarska2

 

 

Mnoge naučne studije bave se preventivnom ulogom antioksidanata i njihovim značajem za ljudsko zdravlje i usporavanje procesa starenja. Glavni izvor anti-oksidanata za ljude jeste ishrana.

Cilj ovog istraživanja bio je da predstavi rezultate koji se odnose na sastav antioksidanata u tradicionalnim bugarskim namirnicama karakterističnim za bugarsku ishranu.  Ispitivane su sledeće namirnice: crni luk, paprika, paradajz, boranija, jabuke, različite vrste divljeg voća poput borovnica, kupina, malina. Nivo  vitamina E i C određen je RP-HPLC fluorescencijom i UV detekcijom. Ukupan nivo fenola meren je Folin-Cicoalteu analizom, a  nivo flavonida pomoću aluminijum hlorid analize. Ukupan nivo karotenoida određivan je pomoću RP-HPLC/UV-Vis.

Rezultati su pokazali da se najveća količina vitamina E nalazi u crvenoj paprici (2.94 mg/100gr) i u malinama (47 mg/100g), u odnosu na količinu ovog vitamina u susamu  (2.4 mg/100g). Najbogatiji izvor vitamina C jeste crvena paprika (102 mg/100g). Najviši nivo fenola i flavonida kao markera antioksidanta u hrani prisutan je u borovnicama (670 mgGAE/100g, 190.3 mgCE/100g) i kupinama (355mgGAE/ 100g, 55.5 mgCE/100g). Karotenoidi su najviše prisutni u paradajzu  (7.70 mg/100g), a potom u mladom luku (3.50 mg/100g).

Savremene analitičke tehnike omogućile su procenu antioksidanata u određenim namirnicama karakterističnim za bugarsku ishranu. Štaviše, na osnovu ovih rezultata može se pretpostaviti da je dugovečnost stanovnika Bugarske povezana ne samo sa unosom jogurta, već i sa bogatim izvorima antioksidanata u tradicionalnoj ishrani. Acta Medica Medianae 2013;52(1):5-8.

 

Ključne reči: antioksidanti, fenoli, flavonidi, karotenoidi, vitamini E i C, tradicionalne namirnice