| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 2, Jun, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vladimir Nesterov

The Institute of Practical Psychophysics

2, 1st Proizvodstvennaya str.

644001, Omsk, Russia

E-mail: ipp.info@bk.ru

Stručni rad                                                                      

UDC: 616-073

UDC: 577.3

doi:10.5633/amm.2013.0206

  

 

 

PRIMENA SLIKOVNIH METODA U DIJAGNOSTICI MALIGNIH LIMFNIH ČVOROVA NA VRATU  

 

Vladimir Nesterov

 

The Institute of Practical Psychophysics, Omsk, Russia

 

 

Prva dekada novog veka bila je obeležena značajnim napretkom u razvoju dijagnostičkih karakteristika NLS tehnologije, prvenstveno uvođenjem kompjutera visokih performansi. Pragmatično tržište 3D dijagnostičkih tehnologija postepeno će se formirati pomoću neškodljivih nejonizujućih metoda i obezbediće sprovođenje mnogo-brojnih dinamičkih istraživanja, odnosno NLS tehnologije će nesumnjivo doći u prvi plan. Sve više kliničara uviđa potrebu za upoznavanjem NLS dijagnostičke opreme iz razloga što su potrebe za obučenim osobljem iz ove oblasti očigledne. Međutim, tradicionalni pristup među lekarima je da se više oslanjaju na klasično rendgensko snimanje i magnetnu rezonancu. Upravo je to razlog zbog čega, nažalost, NLS tehnologije još uvek kasne za klasičnim dijagnostikim metodama. Kliničari će biti osposobljeni (u mnogim aspektima već jesu) da poboljšaju svoje dijagnostičke procene primenom NLS tehnologije, često bez upotrebe X-CT, MRI i radionukleidnih metoda. Ipak, samo strateško partnerstvo eksperata za NLS tehnologije, radiologa i kliničara, može da dovede do optimalne primene ove, u svakom smislu, originalne i efikasne medicinske tehnologije.

Ovaj članak predstavlja osnovne principe medicinske dijagnostike primenom NLS metode. Sadrži opštu procenu dijagnostičkih mogućnosti u otkrivanju patologije različitih organa i pruža analizu mogućnosti razvoja ove metode. Acta Medica Medianae 2012;52(2):41-44.

 

Ključne reči: medicina, medicinska oprema, zdravstvena administracija, kvantna medicina, vibracija i komplementarna medicina, biorezonantna medicina