| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 3, Septembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Rade R. Babić

Klinika za radiologiju

Klinički centar Niš

Bulevar Zorana Djindjića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: gordanasb@open.telekom.rs

Stručni rad                                                                    

UDC: 616.6-073

doi:10.5633/amm.2013.0305

  

 

BOLESTI BUBREGA VIZUALIZOVANE DIGITALNIM PROCESOROM

 

Rade R. Babić

Klinika za radiologiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

 

 

Radiološke metode pregleda u dijagnostici patoloških stanja i oboljenja urosistema su brojne i raznovrsne, suverene i dominantne, koje su primenom digitalne tehnike među drugim dijagnostičkim metodama postale neizostavne i bez konkurencije. Rad ima za cilj da prikaže radiološku sliku patoloških stanja i oboljenja urosistema dijagnostikovanu intravenskom urografijom primenom digitalne tehnike i da ukaže na dijagnostičke mogućnosti i vrednost primene digitalne tehnike.

U radu se analiziraju patološka stanja i oboljenja bubrega na seriji od 1.500 intravenskih urografija (IVU) urađenih u Centru za radiologiju Kliničkog centra u Nišu, tokom perioda od 2009. do 2010. godine. Rendgenološki pregled je rađen na rendgen aparatu sa TV lancem Schimadzu. IVU je rađena po standardnom protokolu. Kontrastno sredstvo: Ultravist 370. Urogrami su digitalno obrađivani na Agfa CR-30 digitalnom procesoru.

Rezultati rada prikazani su ilustrativno, slikama urograma – anomalije urosistema, kalkuloza urosistema, hidronefroza, tumori urosistema i druga patološka stanja i oboljenja urosistema.

U radu su prikazna brojna i raznovrsna patološka stanja i oboljenja urosistema. Među vrednim radiološkim metodama pregleda IVU je zadržala vodeću poziciju. Primena digitalne tehnike učinila je IVU brzom, laganom i efikasnom metodom pregleda, dok su dobijeni urogrami zadovoljavajućeg kvaliteta, kontrastnosti i adekvatne vizualizacije urosistema. Acta Medica Medianae 2013;52(3):35-41.

 

Ključne reči: digitalna radiologija, intravenska urografija, urosistem, bubreg