| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Luka Smrkolj

Seškova ulica 16

1215 Medvode, Slovenia

E-mail: luka.smrkolj@gmail.com

 

Pregledni rad                                                                                     

UDK: 796.015.363

doi:10.5633/amm.2013.0413

 

PROMENE U TIPU MIŠIĆNIH VLAKANA KAO FAKTOR KOJI UTIČE NA IZDRŽLJIVOST KOD SPORTSKIH AKTIVNOSTI

 

Luka Smrkolj, Branko Škof

 

Univerzitet u  Ljubljani, Fakultet sporta, Ljubljana, Slovenia

 

Izdržljivost je jedan od faktora koji u velikoj meri utiče na uspešnost sportiste. Jedan od značajnih uzročnika jeste promena tipa mišićnih vlakana. Određuje se na osnovu brzine skupljanja i histohemijske analize mišićnog vlakna. Tipologija deli mišićna vlakna na osnovu tri gledišta: histohemijsko (I, IIa, IIx i IIb), mehaničko (spora izdržljiva – SO »slow oxidative«, brza izdržljiva – FR «fatigue resistant» i brza umorljiva – FF «fatiguable fibers»), kao i biološko gledište (spora aerobna, brza aerobna, brza glikolitička). Čovek se rodi sa većim udelom (50-55%) sporih mišićnih vlakana. Za vreme razvoja taj udeo se menja adekvatno sa vrstom aktivnosti. Pretpostavlja se da je sportistima koji obavljaju kratke bliskovite (udarne) akcije, potrebno više brzih glikolitičkih vlakana IIb nego ostalim sportistima. Nasuprot ovome, sportovi izdržljivosti zahtevaju od sportiste veći procenat sporih oksidativnih mišićnih vlakana tipa I. Poznate su karakteristike specifičnog prilagođavanja u odnosu na vrstu vežbi. Duže vežbe izdržljivosti prate različite metaboličke i morfološke promene, uključujući i mitohondrijsku biogenezu, transformaciju brzih u spora mišićna vlakna i supstrat metabolizma. Nasuprot tome, teška vežba podstiče sintezu belančevina, odgovornih za kontraktilnu hipertrofiju mišića i povećanje maksimalnog skupljanja mišića.  Acta Medica Medianae 2013;52(4):69-74.

 

Ključne reči: trening izdržljivosti, vežbanje, promena tipa mišića