| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 52, No 4, Decembar, 2013

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Jelena Radović

Medicinski fakultet

Bulevar Dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš, Serbia

E-mail: jelenaradovic982@gmail.com

 

Pregledni rad                                                                                     

UDK: 577.161:796

doi:10.5633/amm.2013.0412

 

LIPOSOLUBILNI VITAMINI I SPORT

 

                Novica Bojanić1, Jelena Radović2, Nina Jančić2, Nataša Đinđić2

 

Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Kragujevac, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija2

 

 

Vitamini predstavljaju ćelijske biokatalizatore, neizostavne faktore u izvođenju osnovnih funkcija organizma. Vitamini rastvorljivi u mastima nisu uključeni u procese vezane za kontrakciju mišića i potrošnju energije, ali mogu indirektno uticati na fizički učinak, jer su važni za funkciju imunološkog sistema (vitamin A, vitamin D, vitamin E), antioksidacionu funkciju (vitamin A, vitamin E) i metabolizam kosti (vitamin D, vitamin K). Trenutno ne postoje jasne preporuke za povećani unos liposolubilnih vitamina kod sportista, kao ni dokaza da sportski učinak može biti poboljšan suplementacijom liposolubilnim vitaminima. U malom broju studija pokazano je da antioksidacioni efekat beta karotena i vitamina E može prevenirati oštećenje mišića i ubrzati oporavak nakon vežbanja. Takođe, sportiste koji izvode vežbe u zatvorenim halama trebalo bi informisati o neophodnosti izlaganja suncu, zbog sinteze vitamina D u koži.

Većina sportista nije dobro upoznata sa svojim potrebama za vitaminima i oligoelementima i uzima ove sastojke u vidu suplemenata bez konsultacije nutricioniste. Važno je naglasiti da se liposolubilni vitamini deponuju u telu i mogu izazvati hipervitaminozu i toksične efekte ukoliko se uzimaju u velikim količinama.

Neosporno je da nedostatak bilo kog liposolubilnog vitamina predstavlja problem za normalne fiziološke procese, međutim, suplementacija nije potrebna sportistima koji imaju dobro izbalansiranu ishranu. Acta Medica Medianae 2013;52(4):63-68.

 

 Ključne reči: liposolubilni vitamini, sport, vitaminski suplementi, hipervitaminoza