| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Dragana Veličković,

Institute of Physiology

 Faculty of Medicine

Bul.dr. Zorana Đinđića 81, 18000 Niš

E-mail: velickovicdr@gmail.com

Originalni rad                                                              

 UDC: 547.72:616.127

 doi:10.5633/amm.2014.0101

 

 

PROMENE SADRŽAJA GLIKOGENA U MIOKARDU PACOVA KOD PRIMENE UMERENIH DOZA FURFURALA

 

Dragana Veličković1, Branislava Miličić2, Tanja Mladenović3

Univerzitet u Nišu, Institut za Fiziologiju, Medicinski Fakultet Niš, Srbija1

Univerzitet u Ljubljani, Institut za Patologiju, Medicinski Fakultet, Ljubljana, Slovenija2

Univerzitet u Nišu, Institut za Patofiziologiju, Medicinski Fakultet Niš, Srbija3

 

 

 

Furfural nastaje procesom dehidratacije, kada delovanje jakih kiselina na pentoze izaziva njegovo stvaranje, a koristi se kao rastvarač mineralnih ulja u mnogim delovima industrije ili se može naći u oranž džusu ili brendiju. Furfural nije toksičan, ali njegov oksidativni produkt, piromucinska kiselina jeste i ona se u jetri konjuguje sa glicinom i uglavnom se izbacuje urinom.

Ispitivanja su vršena na 30 pacova Wister soja starosti 9 nedelja, telesne težine  oko 250gr. Životinje su tretirane furfuralaldehidom C4C3OCHO, “Sigma chemical Co”, u vidu 1% rastvora datog u vodi za piće, u početku 20 mg po kilogramu telesne mase u toku sedam dana. Doza je postepeno povećavana do žrtvovanja životinja posle 45 dana.

Istraživanje je izvršeno na miokardima eksperimentalnih životinja i bojenjem na hematoksil-eozin (HE) i PAS (periodic acid Shiff) metodom. Konstatovane su toksične promene na miokardiocitima, koje se ogledaju parcijalno gubitkom poprečne ispruganosti, mestimično diskoloraciom jedra, kao i zgrušnjavanjem citoplazme, uz prisustvo naglašene hiperemije, kao i masivnim gubitkom glikogena u kardiomiocitima. Acta Medica Medianae 2014;53(1):5-9.

 

Ključne reči: furfural, glikogen u kardiomiocitima