| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Momčilo Stošić

Vojvode Mišića 17

17500 Vranje, Srbija

E-mail: momcilostosic@gmail.com

Prikaz bolesnika                                                              

 UDC: 616-006-085.849.065:616.34-007.272

 doi:10.5633/amm.2014.0108

                                                      

RADIJACIONI ENTERITIS KAO UZROK ILEUSA - PRIKAZ BOLESNIKA

 Momčilo Stošić

 

Odeljenje za Hirurgiju, Zdravstveni centar Vranje Srbija

 

 

Zračna terapija u lečenju pelvičnih karcinoma je sve značajnija zbog svojih pozitivnih efekata, koji su posebno izraženi kod lečenja karcinoma prostate, pojedinih stadijuma nekih ginekoloških karcinoma, kao i pre i/ili posle hirurgije karcinoma rektuma. Najčešće negativne posledice su supostiradiacioni cistitis, enteritis i kolitis. Kao posledica zračenja promene su na crevima, a dolazi i do razvoja ileusa, kao jedne od natežih komplikacija.

Ukupno je sedam operisanih na našem Odeljenju, od strane jednog hirurga, zbog postiradijacionog ileusa za period od 20 godina. Cilj rada bio je da prikažemo dva karakteristična slučaja od 7 operisanih, s obzirom da se ne mogu izvesti zajednički zaključci za sve operisane. Kroz pregled literature želimo da istaknemo važnost određenih protektivnih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka, odnosno, različitih hirurških opcija. Acta Medica Medianae 2014;53(1):42-46.

 

      Ključne reči: postiradijacioni enteritis, ileus