| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 1, Mart, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Nemanja Stepanović

Neretvljanska 20

Serbia, 18000 Niš

E-mail: nemstep@gmail.com

Prikaz bolesnika                                                                             

 UDC: 616.132.2:616.127-005.8

 doi:10.5633/amm.2014.0109

                                                      

SPONTANA DISEKCIJA SVE TRI KORONARNE ARTERIJE KAO UZROK AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA

 

Svetlana Apostolović1, Miodrag Damjanović1, Dragan Mihailović2, Aleksandra Antović3, Miloje Tomašević4,5, Slobodan Obradović6, Nemanja Stepanović7

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Klinika za Kardiologiju, Niš, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet,  Institut za Patologiju, Niš, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Institut za Forenzičku Medicinu, Niš, Srbija3

Klinički Centar Beograd, Beograd, Srbija4

Univerzitet u Kragujevcu,  Medicinski Fakultet, Kragujevac, Srbija5

Vojno Medicinska Akademija, Beograd, Srbija

Univerzitet u Nišu, Medicinski Fakultet, Studijska grupa za doktorske studije, Niš, Srbija7

 

Spontana disekcija koronarnih arterija je redak, ali vrlo opasan događaj, koji može da se završi infarktom miokarda. Najčešće se javlja kod mladih žena pred kraj ili neposredno nakon porođaja. Leva koronarna arterija zahvaćena je u 75% slučajeva, a u nekim, vrlo retkim slučajevima, disekcija može da zahvati sve tri koronarne arterije. Terapijske opcije još uvek nisu jedinstvene. Prikazaćemo ženu staru 36 godina, koja je primljena u bolnicu sa naizmeničnim bolom u grudima i dispnejom koji su se javili dva sata pre prijema. Nakon medikacije Aspirinom 300mg per os, Klopidogrelom 300mg per os i Enoxaparinom 30mg iv, bol je prestao, da bi se nakon pet dana ponovo javio. Koronarna angiografija je otkrila spiralnu disekciju u srednjem segmentu LAD. Pokušan je PCI, međutim, bezuspešno. Patološki nalaz pokazao je intimalnu disekciju koronarnih arterija sa gubitkom unutrašnje elastične membrane. Interesantno je da u literaturi ne postoji uniformno mišljenje o terapijskom pristupu disekciji. Nadamo se da će ovaj slučaj pomoći u rešavanju problema. Acta Medica Medianae 2014;53(1):47-52.

 

Ključne reči:: spontana disekcija koronarnih arterija, fibromuskularna displazija, PCI tretman SDKA