| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, December, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

 

Prof. Amulya K. Saxena, MD, PhD, FRCS

Department of Pediatric Surgery

Chelsea and Westminster Hospital NHS Fdn Trust

Imperial College London

369 Fulham Road, London, SW10 9NH, United Kingdom

Email: amulya.saxena@nhs.net

Prikaz bolesnika                                                                                           

UDK: 616.26-007.43-053.2  

doi:10.5633/amm.2014.0408

 

 

KUPOLASTI PAČ PRUŽA OPTIMALNU BIOMEHANIKU ZA SANIRANJE VELIKIH DEFEKATA KOD KONGENITALNE DIJAFRAGMALNE HERNIJE  

Amulya K. Saxena

Department of Pediatric Surgery, Chelsea and Westminster Hospital, Imperial College London, United Kingdom

 

 

Hirurško zbrinjavanje kongenitalne dijafragmalne hernije (CDH) pomoću biomaterijala još uvek nije razjašnjeno. Kod novorođenčeta sa velikom difragmalnom hernijom sa leve strane i ozbiljnom hipoplazijom pluća je dvanaestog dana nakon rođenja urađeno hirurško zbrinjavanje defekta pomoću politetrafluotetilenskog (PTFE) pača. Nakon dva i po meseca, kod deteta se kao urgentno stanje pojavila intestinalna hernija u predelu toraksa, koja se manifestovala kao mehanički ileus. Ponovno javljanje kile sanirano je pomoću kupastog PTFE pača uz približavanje rezidualnoj dijafragmi i rebrima bez zatezanja. Šest meseci nakon druge intervencije, kod deteta se ponovo javila kila koja je otkrivena prilikom kontrolnog pregleda. Ova rekurencija je sanirana pomoću kupolastog PTFE pača i polipropilenskog (PP) pača, što je omogućilo više prostora za smeštanje visceralnih organa. Nalazi kontrolnih pregleda u toku prethodnih dvanaest meseci bili su uredni. Acta Medica Medianae 2014;53(4):42-45.

 

Ključne reči: kongenitalna dijafragmalna hernija, ponovno javljanje, kupolasti pač, politetrafluoretilen, polipropilen