| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, December, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Dragoslava  Đerić

Clinic of Otorhinolaryngology and Maxillofacial Surgery, Clinical Center Serbia

Pasterova 2, 11000 Belgrade

Email: dragadj@beotel.rs

Originalni rad                                                              

UDC: 616.715:616.284.8-089.8

doi:10.5633/amm.2014.0405

 

 

Proširen mastoidni foramen

Dragoslava Đerić1,2, Bojana Bukurov2, Srbislav Blažić2, Ljiljana Čvorović1,2

 

 

University of Belgrade, School of Medicine, Serbia1

Clinic for Otorhinolaryngology and Maxillofacial Surgery, Belgrade, Clinical Center of Serbia2

 

 

 

Površinski venski sistem zadnjeg predela vrata je veoma važan za mogućnost pojave komplikacija u toku operacije, kao što su krvarenje ili vazdušna embolija. Uprkos napretku na polju anatomije i neurohirurgije, detaljni opisi mastoidnog foramena (MF) i mastoidnih emisarnih vena (MEV) u literaturi su oskudni.

Anatomske karakteristike mastoidnog predela ispitivane su na 150 uzoraka temporalne kosti koje su odabrane iz velike kolekcije. U jednom slučaju temporalne kosti nađen je proširen mastoidni foramen koji je komunicirao sa sigmoidnim sinusom. Prikazana je literatura i diskutovano je o značaju varijacija vaskularizacije u predelu mastoida. Acta Medica Medianae 2014;53(4):27-29.

 

Ključne reči: mastoidni foramen, varijacije, sigmoidni sinus, tinitus, hirurški značaj