| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, Decembar, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

 

Dane Krtinić

Bul. Zorana Đinđića 48, Niš, Serbia

Email: kdane86@gmail.com

 

Pregledni radovi                                                                                             UDK: 618.15-002.828

                                                                                                            doi:10.5633/amm.2014.0409

 

 

 

VAGINALNA KANDIDIJAZA – GINEKOLOŠKI ASPEKT PROBLEMA 

Radomir Živadinović1,2, Aleksandra Petrić1,2, Dane Krtinić1

 

Klinika ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Niš, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija2

 

 

Vaginalana kandidijaza (VK) je jedan od najčešćih razloga za konsultaciju sa ginekologom, sa rastućom prevalencijom u ženskoj populaciji. Barem jednom u toku života vaginalnu kandidijazu imalo je 75% žena. Od toga, 50% ima više epizoda, a 5% ima rekurentnu kandidijazu. Cervikalna i vaginalna sekrecija predstavljaju poslednju liniju odbrane od ascendentnog puta širenja infekcije kod žena. Faktori koji mogu da poremete ekositem vagine mogu biti: endogeni, stil života, prekomerna upotreba antibiotika i antiseptika, infektivni, ali i jatrogeni. Najčešći uzročnik VK u 85-90% slučajeva  je C. albicans, ali ovaj procenat se iz godine u godinu smanjuje u korist drugih vrsta Candide (Candida tropicalis, Candida glabrata, C particulary, C crusei itd.). U više od 70% slučajeva ovi ne-albikans sojevi povezani su sa rezistencijom na standardne antimikotike i flukonazol. Naročitu rezistenciju su pokazali specifični sojevi C.  glabrate. Na nastanak rekurencije i rezistencije utiču mnogi faktori kao što su: genotipovi candide, pad imuniteta, posebno kod bolesnica sa AIDS-om, neregulisana hiperglikemija, upotreba oralnih kontraceptiva, dugotrajna upotreba antibiotika. Terapija mora biti individualna i uključuje korišćenje lokalnih i oralnih antimikotika do prestanka simptoma, a potom se propisuju doze održavanja, koje mogu biti intermitentne ili kontinuirane. Zbog povećanja koncetracije hormona, povećanja lokalnog glikogena, promena vaginalne flore, incidencija VK tokom trudnoće je i do dva puta veća u odnosu na ostalu populaciju žena. Problem vaginalne kandidijaze zahteva individualni pristup, sa sagledavanjem svih faktora rizika i pratećih fizioloških stanja ili bolesti pacijentkinje. Acta Medica Medianae 2014;53(4):46-53.

 

Ključne reči: vaginalna kandidijaza, vaginalni sekret, rekurencija, rezistencija, trudnoća