| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 53, No 4, Decembar, 2014

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Saša Stojanović

Bul.dr. Zorana Đinđića 48,

18000 Niš, Serbia

E-mail: sasastojanovic66@hotmail.com

 

Prikaz bolesnika                                                                              UDK: 616.728.1/.2-002-089

                                                                                                    doi:10.5633/amm.2014.0406

 

 

 

 

 

OBOSTRANA ARTROPLASTIKA KUKA I KOLENA KOD PACIJENTA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM. PRIKAZ BOLESNIKA

 

 

Saša Stojanović1, Predrag Stojiljković1, Golubović Ivan1, Ivica Lalić4, Danilo Stojiljković2, Marko Kadija5, Ivana Golubović1, Zoran Radovanović2, Mila Janjić2, Zoran Golubović1, Miroslav Trajanović3

 

Clinic of Orthopaedic and Traumatology, Clinical Center Niš, Serbia1

University of Niš, Faculty of Medicine in Niš, Serbia2

University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering in Niš, Serbia3

Medical Faculty in Novi Sad, Serbia4

School of Medicine in Belgrade, Serbia5

 

 

Reumatoidni artritis (RA) je hronični, inflamatorni autoimuni poremećaj nepoznate etiologije koji se karakteriše sinovijalnom hiperplazijom i dovodi do razaranja zglobova. Uprkos smanjenju potrebe za artroplastikom velikih zglobova u lečenju teškog oštećenja zglobova kod RA, mnogi pacijenti i dalje zahtevaju ovu vrstu operacije, kako bi povratili funkciju zglobova i kvalitet života.

U radu se prikazuje hirurško lečenje pacijenta sa reumatoidnim artritisom na Klinici za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Niš kod koga su implantirane obostrane totalne endoproteze kuka i kolena. Pacijentu muškog pola sa seropozitivnim RA implantirane su obostrane totalne endoproteze kuka i kolena u periodu od četiri godine (od 2008. do 2011.). U vremenu prve operacije artroplastike levog kuka pacijent je imao 32 godine. Hirurško lečenje tokom svih operacija implantacija endoproteza prošlo je bez komplikacija. Na kontrolnom pregledu, tri godine od poslednje operacije, pacijent normalno i stabilno hoda bez pomagala. Operativni ožiljci mirni. Fleksija oba kolena je moguća do 110 stepeni, a ekstenzija potpuna. Pacijent se vratio svojim životnim i radnim aktivnostima. Radi kao lovočuvar i bez problema se penje na osmatračnicu.

Tatalna artroplastika kuka i kolena kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod kojih postoji značajno oštećenje velikih zglobova predstavlja uspešno rešenje. Acta Medica Medianae 2014;53(4):30-36.

 

Ključne reči: reumatoidni artritis, bilateralna artroplastika, kuk, koleno