| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Prikaz bolesnika                                                                       UDK: 616.61-006.31:616.14-005.6                                                                                                             doi:10.5633/amm.2015.0107

 

  

ANGIOMIOLIPOM BUBREGA SA TROMBOZOM
BUBREŽNE VENE

Goran Aranđelović, Claudio Milani

  

Urološka klinika, Bolnica Sv. Đovanija I Pavla, Venecija, Italija

 

                          Kontakt: Goran Arandjelović
                          Bolnica Sv. Đovanija I
Pavla, Venecija, Italija
                          E-mail: gorana_4@yahoo.it

Kod 31-godišnje bolesnice, nakon 40. nedelje trudnoće, okončane carskim rezom, uspostavljena je dijagnoza male desne bubrežne mase sa trombom u bubrežnoj veni. Nakon radikalne nefrektomije i trombektomije, histopatološki nalaz pokazao je angiomiolipom. Predstavljamo redak slučaj malog angiomiolipoma sa invazijom bubrežne vene. Acta Medica Medianae 2015; 54(1):48-52.

 

Ključne reči: Angiomiolipom, bubreg, tromboza bubrežne vene, radikalna nefrektomija