| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Originalni rad                                                                          UDK: 616-006.04-055.1-036.22
                                                                                                      doi:10.5633/amm.2015.0106

 

  

EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE MALIGNIH BOLESTI MUŠKE POPULACIJE U JABLANIČKOM OKRUGU I CENTRALNOJ SRBIJI

 

Goran Cvetanović, Marija Stojiljković, Mirjana Miljković,

Nebojša Dimitrijević

 

 

Opšta bolnica Leskovac, Leskovac, Srbija

                        Kontakt: Marija Stojiljković
                        Opšta bolnica Leskovac, Leskovac, Srbija
                        E-mail: marijastojiljkovic986@gmail.com

 

Povećanje starosti populacije i sve veća izloženost kancerogenima dovode do porasta oboljevanja od karcinoma širom sveta. S obzirom da se očekuje porast broja novoobolelih, potrebno je ukazati na najčešće lokalizacije malignih tumora kod stanovništva određenog područja i mere prevencije i ranog otkrivanja prevashodno usmeriti na te lokalizacije malignih tumora.

Cilj rada bio je praćenje kretanja oboljevanja i umiranja od karcinoma sa najvećom incidencijom među muškarcima u Jablaničkom okrugu u periodu od 1999. do 2009. godine i utvri da li postoje značajne razlike u broju novoobolelih i umrlih muškaraca sa teritorije Jablaničkog okruga u odnosu na broj novoobolelih i umrlih muškaraca u centralnoj Srbiji.

Kao izvori podataka korišćeni su podaci iz izveštaja "Incidencija i mortalitet od raka u centralnoj Srbiji" za 1999, 2004. i 2009. godinu Republičkog Instituta za javno zdravlje Srbije. Razlike u broju novoobolelih i umrlih muškaraca Jablaničkog okruga i centralne Srbije od karcinoma testirane su χ2 testom.

Muškarci sa teritorije Jablaničkog okruga značajno češće oboljevaju od karcinoma pluća, karcinoma kolona i rektuma, mokraćne bešike, usne šupljine i farinksa. Takođe, ukupan broj novoobolelih muškaraca Jablaničkog okruga od svih lokalizacija karcinoma (bez kože) bio je veći u odnosu na broj novoobolelih muškaraca sa teritorije centralne Srbije. Broj umrlih muškaraca od karcinoma pluća sa teritorije Jablaničkog okruga je statistički značajno veći u odnosu na broj umrlih muškaraca sa teritorije centralne Srbije.

S obzirom da je u posmatranom periodu broj novoobolelih porastao i da se očekuje dalji rast, potrebno je sprovesti preventivne preglede i skrining programe, kojima u prvom redu treba obuhvatiti visoko rizične grupe, a zatim što veći broj ljudi. Acta Medica Medianae 2015;54(1):40-47.

 

Ključne reči: karcinom pluća, karcinom kolona i rektuma, karcinom prostate, karcinom mokraćne bešike, karcinom želuca, karcinom larinksa, karcinom usne duplje