| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, March, 2015

UDC 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

 

Iz istorije medicine                                                                                     UDC: 61:929 Pančić J.                                                                                                        doi:10.5633/amm.2015.0112s

 

 

 

 

 

DR JOSIF PANČIĆ (1814 – 1888)-DVESTA
GODINA OD ROĐENJA, I DEO

 

Rade Babić1, Gordana Stanković-Babić2,4, Marko Lazović3,4, Strahinja Babić4, Aleksandra Marjanović4, Tijana Kažić5, Marko Ristić6

 

 

Centar za radiologiju Kliničkog centara Niš, Srbija1  

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Niš, Srbija2

Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinički Centar Niš, Srbija3

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija4

Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Srbija5

Veterinarski zavod Subotica, Srbija6

 

               Kontact: Rade Babić, radiolog
               E-mail: gordanasb@open.telekom.rs
               Centar za radiologiju, Klinički Centar Niš, Srbija
               Bul. Zorana Đinđića br. 48
              18000 Niš, Srbija

 

 

 

Dr Josif Pančić rodjen je 17. aprila 1814. godine u Ugrine, selo na padinama  Velebita, a preminuo je 25. februara 1888. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Pešti 1842. godine. odbranom doktorske disertacije "Taxilogia botanica" koju je posveti stricu Grguru, koji ga je pomagao tokom školovanja. Promovisan je za doktora medicine na istom fakultetu 7. septembra 1843. godine. Kao lekar radio je u Kragujevcu i Jagodini. Učesnik je oslobodilačkih ratova koje je Srbija vodila protiv Turske i Bugarske. Nosilac je mirnodopskih i ratnih odlikovanja. UNESCO je 2014. godine, obeležila dvesta godina od rodjenja dr Josifa Pančića, kojem se i mi ovim našim radom priključujemo. Ujedno, ovim našim radom priključujemo se i obeležavanju "Sto godina od početka Prvog svetskog rata", jer su dr Josif Pančić i dr Sava Petrović naučnim otkrićem živog fosila Ramondia serbica doprineli da se za logo pobednika u Prvom svetskom ratu kod nas Srba upotrebljava cvet krhke i nežne Ramondia serbica. Acta Medica Medianae 2014;54(1): 71-74.

 

Ključne reči: Josif Pančić, Srbija, Doktor, Botaničar, Picea omorica, Ramondia serbica