| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 54, No 1, Mart, 2015

UDk 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

 

 

Pregledni rad                                                                             UDK: 616.147.17-007.64-089.8                                                                                                              doi:10.5633/amm.2015.0116

 

  

DOKLE SMO STIGLI U LEČENJU HEMOROIDA

 

Vladimir Čuk1,2, Milena Šćepanović1, Igor Krdžić1, Marko Kenić1,
Bojan Kovačević1,2, Vladica Čuk1

  

Kliničko bolnički centar Zvezdara, Klinika za hirurgiju „Nikola Spasić“, Beograd, Srbija1

Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet, Beograd, Srbija2

 

                      Kontakt: Vladimir Čuk,
                      Klinika za hirurgiju „Nikola Spasić“
– Zvezdara
                      D. Tucovica st. 161 Belgrade, Srbija.
                      E-mail: cuk_cusa@yahoo.com

  

Hemoroidi su veoma često i obično hronično anorektalno oboljenje definisano simptomatskim uvećanjem i ispadanjem normalnih analnih jastučića. Hemoroidalna bolest je stara koliko i ljudska rasa.

Od antičkih vremena do danas korišćeni su mnogi načini lečenja, nehirurški i hirurški, u pokušaju da se otklone simptomi i uskladi zadovoljstvo bolesnika sa prihvatljivim komplikacijama, sa boljim ili lošijim rezultatima. Rasprava o tome koja je najbolja metoda lečenja traje do danas.

Ovaj članak predstavlja različite mogućnosti lečenja hemoroida tokom vremena, sa posebnim osvrtom na efikasnost pojedinih metoda i komplikacije koje ih prate, kao i savremene preporuke o lečenju hemoroidalne bolesti. Acta Medica Medianae 2015; 54(1):97-106.

 

Ključne reči: hemoroidi, ambulantno lečenje, hirurške intervencije