Saopštenje
ACTA.FAC.MED.NAISS. 1998; 15(1), 56-58

Bolesti jetre kao pokretači diseminovane intravaskularne koagulacije

V. Kostić, N. Govedarević, Lj. Konstantinović, A. Kostić, B. Mladenović, M. Krstić


Abstract

Diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK) ,je čest pratilac oboljenja jetre i septičnih stanja izazvana gram negativnim bakterijama. U radu je obuhvaćeno 5 bolesnika sa klinički manifestnom slikom DIK-a (petehije, epistaksa, hematemeza, melena) koju su pratili adekvatni laboratorijski parametri poremećene hemostaze. Rezultati laboratorijskih ispitivanja su prikazani preko srednje (x) vrednosti koja je bila snižena za protrombinsko vreme (x=19.6%), aktivisano parcijalno tromboplastinsko vreme (Y=112"), trombinsko vreme (x=41"), broj trombocita (x=74 x 10na9/l), zatim za faktore koagulacije FII (x=26 %), FV (x=25 %), FVII (x=5%) i FIX (x=27%) uz istovremeno sniženje nivoa fibrinogena u plazmi (x=0.7 g/l) i prisustvo raspadnih produkata fibrina/fibrinogena (FDP).
Bolesnici su tretirani svežom plazmom, krioprecipitatom i heparinom. Svi bolesnici su fatalno završili, a neuspeh terapije se može objasniti kasno započetom terapijom zbog nepravovremeno prepoznatog sindroma DIK-a.

Ključne reči: diseminovana intravaskularna koagulacija, bolestijetre, septično stanje