VAŽNO SAOPŠTENJE

 

Poštovani,

ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS od 01. januara 2020. godine počinje sa primenom onlajn sistema e-Ur:
Elektronsko uređivanje (http://aseestant.ceon.rs/index.php/afmnai/login) koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).
U skladu s tim, menja se dosadašnji način dostavljanja radova (članaka i recenzija). Radovi će se od sada dostavljati preko sistema e-Ur.
Pred časopisom ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS nalaze se veoma strogi zahtevi koje postavlja važeći Akt o uređivanju naučnih časopisa, a koje jedan časopis mora da ispunjava kako bi održao i unapredio status naučnog časopisa nacionalnog i međunardnog značaja, koji je donelo Ministarstvo nauke i prosvete Republike Srbije. Stepen usaglašenosti sa uslovima koje postavlja Akt o uređivanju naučnih časopisa važan je osnov za kategorizaciju naučnih časopisa.
Osnovni cilj pokretanja servisa je unapređenje efikasnosti rada Uredništva, poboljšanje kvalitetata i regularnosti recenzentskog postupka, zaštita od objavljivanja duplikata ili plagiranih radova, poboljšanje opremljenosti radova i, na osnovu svega toga, poboljšanje kvaliteta i uticajnosti časopisa, a time i baze SCIndeks – Srpski citatni indeks u celini.
Primena servisa e-Ur potvrđuje rešenost časopisa ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS da sa osloncem na računarsko-informatičku tehnologiju, zajedničkim naporom sa autorima i CEON-om, ostvaruje stalni napredak u uticajnosti, kvalitetu i internacionalizaciji radova, časopisa i baze, uključujući i napredak u poštovanju međunarodnih etičkih i publističkih normi.
Pomoću sistema elektronskog uređivanja celokupan uređivački postupak biće mnogo jednostavniji, brži i transparentniji, a autor će u svakom trenutku moći da ima uvid u kojoj se fazi uređivačkog postupka nalazi njegov rad.
Sa zahvalnošću za razumevanje i napore koje ćemo zajedno uložiti kako bismo naš časopis ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS osavremenili i usaglasili sa važećim uslovima, na zajedničku korist svih, u nastavku svim autorima, recenzentima, članovima uređivačkog odbora, čitaocima i ostalim saradnicima dostavljamo Tehničko uputstvo za korišćenje sistema e-Ur, koje sadrži tehničke zahteve sa kojima će biti potrebno usaglasiti budući rad (počev od 01. januara 2020. godine), u delu Elektronska prijava rada - SCIndeks ASISTENT. Molimo Vas da nakon upoznavanja sa uputstvom pristupite registraciji.

S poštovanjem,

Uredništvo AFMN

    Urednici:

Marina Deljanin-Ilić, M.D. Ph.D.
Redovni Profesor
E-mail: marinadi@open.telekom.rs

         marina.deljanin.ilic@medfak.ni.ac.rs

        

Aleksandar Nagorni, M.D. Ph.D.
Redovni Profesor
E-mail:
nagornia@gmail.com

Medicinski fakultet Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića 81
18000 Niš, Srbija
Telefon: (+381 18) 4226 712
Faks: (+381 18) 4238 770
ana@medfak.ni.ac.rs

bojana@medfak.ni.ac.rs