|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 5, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Goran ILIĆ

Zavod za sudsku medicinu u Nišu

 


 

MORFOLOŠKA STRUKTURA KOŠTANOG DELA EUSTAHIJEVE TUBE I NJEN KLINIČKI I HIRURŠKI ZNAČAJ

 

Goran ILIĆ i Jovan STOJANOVIĆ

 

Zavod za sudsku medicinu u Nišu

 

U ovom radu primenjena su histološka, histohemijska i ultra-strukturna ispitivanja jetre da bi se precizno sagledale vrste oštećenja jetre izazvana zloupotrebom heroina. Morfometrijski je utvrđena promena broja hepatičnih sinusoidalnih makrofaga (Kupferovih i endotelnih ćelija) u odnosu na prisutna morfološka oštećenja tkiva jetre. Studija je obuhvatila analizu 50 autopsija i to 40 iz grupe intravenskih heroinomana, a 10 obdukcija je predstavljalo kontrolnu grupu. Broj Kupferovih i endotelnih ćelija je signifikantno veći u obdukcijskim slučajevima intravenskih heroinomana sa hroničnim aktivnim hepatitisom bez obzira da li je istovremeno prisutna i posthepatična ciroza. Kod autopsijskih slučajeva intravenskih heroinomana, gde su sa dragim morfološkim lezijama istovremeno bile prisutne i alkoholne masne promene, nije bilo signifikantne razlike u broju Kupferovih i endolelnih ćelija u odnosu na jetru kontrolne grupe, što je najverovatnije posledica imunosupresivnog delovanja alkohola.

 

Ključne reči: intravenski heroinoman, hepatični sinusoidaini makrofagi