|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 5, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Jelica MADIĆ
Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu

 


 

FAKTORI KOJI DOPRINOSE USPEŠNOM HIRURŠKOM LEČENJU GASTROŠIZE

 

Jelica MADIĆ, Ružica MILIĆEVIĆ, Živojin SPASIĆ, Tatjana BUBANJ i Ivana BUDIĆ

 

Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra u Nišu

 

Učinjena je retrospektivna analiza hirurškog lečenja gastrošize u poslednjih deset godina. U tom periodu hospitalizovano je 14 bolesnika od kojih je 8 preživelo - 57%. Zapaženo je da je u prvih pet godina preživelo dvoje a u poslednjih pet godina šestoro dece. Primenjena je tehnika primarnog zatvaranja defekta prednjeg trbušnog zida tehnikom po Gross-u, kao i tehnika korišcenja umbilikalnog pača po Živkoviću. Cilj ove analize je da se ukaže na glavne faktore koji doprinose većem preživljavanju dece sa kongenitalnim defektom prednjeg trbušnog zida po tipu gastrošize.

 

Key words: gastrošiza, dijagnoza, preoperativna priprema, posleoperativni tretman