|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 5, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Marko LAZOVIĆ

Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu


 

MORBIDITET OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U POPULACIJI ZEMLJORADNIKA NIŠKE OPŠTINE

 


Marko LAZOVIĆ, Jozef GLASNOVIĆ, Milica LAZOVIĆ, Nevenka KARANOVIĆ, Milena MILOSAVLJEVIĆ i Milena MLADENOVIĆ


Klinika za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra u Nišu


U periodu 1974-1994. godine hospitalno je lečeno ukupno 163 bolesnika zemljoradnika od akutnog infarkta miokarda (AIM), prosečno 8 godišnje. Prosečna godišnja opšta stopa incidence iznosila je 20,22 obolelih na 100.000 stanovnika starijih od 30 godina. Opšta stopa incidence muškaraca iznosila je 23,8 obolelih, a žena 16,3 obolele na 100.000 stanovnika istog pola. Za razliku od gradske populacije Niša, kod zemljoradnika ATM je tipičan za starije dobne grupe. Starijih od 70 godina bilo je 85 ili 52,1 %, a preko 60 godina je bilo 130 iii 79,76% bolesnika. Nije bilo bolesnika od ATM mladih od 39 godina. Razliku medu polovima uslovila je razlika posle 70 godina starosti. Od 85 bolesnika na muškarce je dolazilo 52 ili 61%, a na žene 33 ili 39% bolesnika, a apsolutni odnos je bio 1,6:1 u korist muškaraca. Prosečna starost svih 163 bolesnika iznosila je 67,40 (SD = 8,60) godina, za muškarce 67 (SD=9,16) godina, a za žene 67,59 (SD=7,78) godina. Prosečna starost muškaraca i žena je ista. Prosečna starost zemljoradnika je bila značajno veća od prosečne starosti gradske populacije Niša (p<0,001).


Ključne reči:
akutni infarkt miokarda, morbiditet, populacija zemljoradnika, opština Niš