|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 39
No 5, 2000
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miloš KRAČUNOVIĆ

Služba zaštite zdravlja žena Zdravstvenog centra u Negotinu


 

ANAMNEZA I KLINIČKI NALAZ BOLESNICA POD SUMNJOM NA EKTOPIČNI GRAVIDITET

 

Miloš KRAČUNOVIĆ, Jordan TROKANOVIĆ, Slanoje PEŠIĆ i Miroslav IVIĆ

 

Služba zaštite zdravlja žena Zdravstvenog centra u Negotinu

 

Čini se analiza serije od 573 bolesnice od ekstrauterinog graviditeta, sumnjivih pri prijemu na bolesničko ispitivanje. Dijagnoza ekstrauterinog graviditeta je potvrđena kod 322 (56%) bolesnica. Vodeći simptom kod ekstrauterinog graviditeta je metroragija (63.41 %). U odnosu na vreme do operacije: 31 % je operisano odmah. Ultrasonografija donosi novu sigurnost u dijagnostici. Vlastiti rezultati pokazuju da suptilno uzimanje anamneze, registracija simptoma, i pažljivo kliničko ispitivanje može dijagnozu ekstrauterinog graviditeta učiniti mogućom.

 

Key words: ekstrauterini graviditet, anamneza, klinički nalaz, dijag-noza