|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 3, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Boris ĐINDIĆ
Patofiziološki institut Medicinskog fakulteta u Nišu

 

 


 

ZNAČAJ GLIKOREGULACIJE U PATOGENEZI KORONARNE BOLESTI SRCA U DIJABETES MELITUSU

 

Boris ĐINDIĆ, Stojan RADIĆ, Slobodan ANTIĆ i Dušan SOKOLOVIĆ

 

Patofiziološki institut Medicinskog fakulteta u Nišu

 

 Uprkos nekim istraživanjima, koja ukazuju na značaj loše glikoregulacije i pojave koronarne bolesti srca (KBS) kod dijabetičara, još uvek je nejasno kakva je jačina te veze.
Cilj rada bio je ispitivanje značaja poremećaja glikoregulacije u nastanku koronarne bolesti srca kod insulin nezavisnih dijabetičara.
Ispitivano je 60 dislipidemičnih bolesnika, obolelih od insulin nezavisnog dijabetesa, koji su podeljeni u dve grupe na osnovu prisustva koronarne bolesti srca. Metode za procenu glikoregulacije obuhvatale su: određivanje jutarnje glikemije natašte, određivanje dnevnog profila glikemije uzimanjem 5 uzoraka kapilarne krvi u toku dana i određivanjem srednje vrednosti dnevnog profila.
Upoređujući profile glikemije kod ispitivanih bolesnika nađena je statistički značajna razlika prosečnih vrednosti glikemije u svakoj od ispitivanih grupa. Kod dislipidemičnih bolesnika sa KBS vrednosti glikemije su bile znatno veće u svim merenjima tokom dana i srednji dnevni profil glikemije (MBG) je iznosio 9.77+2.47 mmol/l, dok su kod bolesnika bez koronarne bolesti iznosile 7.8+1.74 mmol/l. Značajna korelacija je nađena između vrednosti triglicerida i jutarnje glikemije (C=0.48) kod dijabetičara sa KBS, dok je kod dijabetičara već KBS nađena pozitivna korelacija rednosti MBG sa holesterolom (C=0,54) i trigliceridima (C=0.48). Jaka negativna povezanost u ovoj grupi pokazana je za vrednosti HDL-holesterola (C=0.7).
Ovo ukazuje na udruženost hiperglikemije i lipidnih poremećaja sa kumulativnim efektom na pojavu KBS kod NIDDM bolesnika.

 

Ključne reči: glikoregulacija, koronarna bolest srca, dijabetes