|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 3, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Gordana ZLATANOVIĆ
Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

 


 

INFEKCIJA OKA U KONATALNOM PERIODU

 

Gordana ZLATANOVIĆ, Gordana STANKOVIĆ-BABIĆ, Predrag JOVANOVIĆ, Sonja ŽIVKOVIĆ i Milena VUJANOVIĆ

 

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

 Poseban značaj u oštećenju ploda predstavljaju infekcije majke u prva tri meseca intrauterinog razvoja. Infekcijama majke mogu biti pogođeni mnogi organi ploda, a posebno osetljivo mesto predstavlja organ vida. Najčešče su ove infekcije uzrokovane: Toxoplasma gondii, Citomegalovirusom, Herpes simplex virusom, Rubelom, Varičela-Zostera virusom.
Očne manifestacije kongenitalne toksoplazmoze su retino-horioiditis, 80% lokalizovano u predelu makule, u 50% na oba oka, mikroftalmus 40-75%, iridociklitis i katarakta.
Citomegalovirus, pri urođenoj infekciji, izaziva horioretinitis, sa multiplim žuckasto-beličastim plažama, vaskulitisom i hemoragijama, mikroftalmiju i strabizam.
Najčešće promene, koje su izazvane infekcijom rubele, su: mikroftalmus, kongenitalna katarakta, retinopatija i uveitis.
Herpes simplex virus, kao uzročnik konatalne infekcije, dovodi do: horioretinitisa i keratokonjunktivitisa, dok infekcija Varičela -Zostera virusom rezultuje horioretinitisom i kataraktom.

 

Ključne reči: glikoregulacija, koronarna bolest srca, dijabetes