|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 3, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Miodrag MITIĆ
Klinika za holesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu

 

 


 

HIRURŠKA TERAPIJA METASTATSKIH TUMORA VRATA

 

Miodrag MITIĆ

 

Klinika za holesti uva, nosa i grla Kliničkog centra u Nišu

 

 Naša iskustva sa metastatskim tumorima vrata izneta su kroz retrospektivnu studiju kojom smo obuhvatili vremenski period od januara 1990 do januara 2000. god. Od ukupnog broja obolelih (211) primarni tumor bio je lokalizovan u ORL regiji u 90% slučajeva, pri čemu najviše otpada na larinks, 10% pripada organima hematopoetskog sistema i organima infraklavikularne regije, a procenat neotkrivenog primamog tumora je 5.21. Po rezultatima studije, muškaraci su predisponirani za metastatske tumore vrata, pri čemu su oni 9 puta češće obolevali od žena. Najčešće obolele osobe su između 50 i 60 godina života, dominantna lokalna proširenost tumora bila je po tipu T2 i T3, najčešća regionalna proširenost bila je po tipu N2. Udaljene metastaze su ustanovljene kod 11 bolesnika, od toga 9 na plućima a 2 na jetri. Patohistološki se najčešće radilo o planocelulamom karcinomu, dok je pojava ostalih malignoma sporadična. Lečenje je sveobuhvatno, i ono je pre svega, hirurško, zajedno sa radio i hemioterapijom. Najbolje rezultate imali smo u lečenju onih metastatskih tumora kod kojih je primarni bio lokalizovan na larinksu, a najslabije kada je u pitanju jezik i pod usne duplje.

 

Ključne reči: metastatski tumori vrata, hirurška terapija