|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 3, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Vesna MINIĆ

Građevinska tehnička škola "Neimar" u Nišu

 

 


 

UTICAJ PRIRODNIH I ANTROPOGENIH FAKTORA NA ZAMUĆIVANJE TERMALNIH VRELA U NIŠKOJ BANJI

 

Vesna MINIĆ

 

Građevinska tehnička škola "Neimar" u Nišu

 

 Termalni vodni resursi Niške Banje, Glavno vrelo i Suva banja, sastoje se od po tri komponente vode: termalne komponente, hladne stalne komponente i hladne povremene, bujično-kraške komponente. Geneza termalne komponente, zasad, nije izučena u dovoljnoj meri. Stalna hladna komponenta potiče od atmosferskih padavina koje se lagano infiltriraju u teren kroz prsline i poroznu sredinu. Ona je regulator temperature vode termalnih izvora. Povremena hladna, (kraško-bujična) komponenta vode je prouzrokovana visokim stepenom karstificiranosti Koritnika i višednevnim atmosferskim padavinama ili otapanjem snega. Ova komponenta vode izaziva povremena graba rashlađivanja i zamućivanja termalnih izvora.
U ovome radu su istraživanje kratkoročne i dugoročne promene temperaturnog režima termalnih izvora u Niškoj Banji u funkciji izvršenih hidrogradevinskih sanacionih radova (1955/1956.), kao i efekata četrdesetogodišnje samoobnove biljnog pokrivača u slivu Koritnika.
Rezultati istraživanja pokazuju dve značajne promene:
- višestruko poboljšanje pojave povremenog drastičnog rashlađivanja i zamućivanja temialnih voda, i
- permanentni višegodišnji porast temperature vode.

 

Ključne reči: termalni izvori, Niška Banja, promene temperature vode