|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 3, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Vesna NOVAK
Neurohirurška klinika Kliničkog centra u Nišu

 

 


 

SERATTIA KAO UZROČNIK INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE NA NEUROHIRURŠKOJ KLINICI U NIŠU

 

Vesna NOVAK, Velimir KOSTIĆ, Goran IGNJATOVIĆ, Martin NOVAK i Rozita FILIPOV

 

Neurohirurška klinika, Klinika za zarazne bolesti i Dečja interna klinika Kliničkog centra u Nišu, i Institut za prevenciju, lečenje i rehahilitaciju reumatičkih i kardiovaskularnih bolesnika "Niška Banja" u Niškoj Banji

 

 Intrahospitalne infekcije predstavljaju problem u zdravstvu. Kod neurohirurških bolesnika infekcije mogu ozbiljno da naruše kvalitet lečenja, a u pojedinim slučajevima i da život bolesnika dovedu u pitanje. Meningitis, moždani apsces, osteomyelitis ili sekundarno zarastanje rane su komplikacije uzrokovane infekcijom. U periodu od 28. oktobra do 24. decembra 1999. godine na Neurohirurškoj klinici u Nišu zabeležena je intrahospitalna infekcija uzrokovana bakterijom Serattia. Izvor infekcije nije pronađen. Sprovedene su opsežne mere dezinfekcije operativnog bloka i intenzivne nege kao i sanitarni pregled zaposlenog osoblja. Tokom 2000. godine nije bilo prijave novih slučajeva infekcije ovom bakterijom.

 

Ključne reči: serattia, intrahospitalna infekcija, Neurohirurška klinika