|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 5, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Sonja ŽIVKOVIĆ

Klinika za očne bolesti Kliničkog centra u Nišu

 

 

 


 

NEFROKALCINOZA - RENDGENOLOŠKA SLIKA

 

Rade R. BABIĆ

 

Institut za radiologiju Kliničkog centra u Nišu

 

Nefrokalcinoza je izuzetno retko oboljenje. Dijagnostikuje se nativnim rendgenogramom urotrakta. Rendgenološka slika je pato-gnomonična: u meduli bubrega mikrokacifikati, tzv. "perljasta granulacija", ili ređe makrokalcifikati, na ograničenom području ili difuzno, a u kori bubrega lučne, isprekidane ili neprekinute linearne kalcifikacije u spoljašnjim partijama bubrega paralelne sa konturom bubrega, tzv. "tramvajske šine", dok se medula prikazuje kao prozračna mekotkivna sredina.

 

Ključne reči: nefrokalcinoza, rendgenska slika, rendgen-dijagnostika