|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 6, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dejan URSULOVIĆ

Institut za medicinu rada Kliničkog centra Srbije

 

 


 

MOGUĆNOST FARMAKOMODULACIJE HIPERSENZITIVNOG RINITISA UDRUŽENOG SA NAZALNOM POLIPOZOM

 

Dejan URSULOVIĆ, Ljiljana JANOŠEVIĆ i Slobodanka JANOŠEVIĆ

 

Institut za medicinu rada i Institut za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurrgiju Kliničkog centra Srbije i Institut za socijalnu medicinu, statistiku i istraživanja u zdravstvu Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

 Pokušaji medikamentoznog lečenja hipersenzitivnog rinitisa, udruženog sa nazalnom polipozom, usmereni su u pravcu redukovanja broja aktiviranih mastocita i/ili eozinofila i nivoa njihovih medijatora. Cilj našeg istraživanja bio je da se ispita efekat primene lokalnog kortikosteroida na broj eozinofila u nazalnom sekretu bolesnika sa hipersenzitivnim rinitisom, udruženim sa nazalnom polipozom. Studija je bila prospektivna i kontrolisana i obuhvatila je 13 bolesnika sa hipersenzitivnim rinitisom, udruženim sa nazalnom polipozom, od kojih je 10 činilo eksperimentalnu grupu, a tri kontrolnu grupu. Lokalni kortikosteroid, beklometazon dipropionat u vodenom nazalnom spreju, ordiniran je na 12 časova u pojedinačnoj dozi od 200 mikrograma bolesnicima eksperimentalne grupe tokom 6 meseci. Obe grupe su redovno kontrolisane lokalnim otorinolaringološkim pregledom i citološkim pregledom nazalnog sekreta. Tokom tretmana je utvrđeno visokoznačajno smanjenje broja eozinofila nazalnog sekreta kod bolesnika eksperimentalne grupe, što nije bio slučaj sa bolesnicima kontrolne grupe. Naši rezultati pokazuju da kod hipersenzitivnih oblika hroničnog rinitisa, udruženog sa nazalnom polipozom, primena lokalnog kortikosteroida značajno smanjuje broj eozinofila u nazalnom sekretu i na taj način verovatno utiče na patogenezu inflamatornog procesa.

 

Ključne reči: beklomatazon dipropionat, eozinofili, hipersenzitivni rinitis, nazalna polipoza