|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 6, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Dušan MITROVIĆ

Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra u Nišu

 

RENDGENSKA SLIKA DIVERTIKULA GASTROINTESTINALNOG TRAKTA

 

Dušan MITROVIĆ, Rade R. BABIĆ, Branko BRANKOVIĆ i Dušan BABIĆ

 

Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra u Nišu

 

 Radom se prikazuje rendgenološka slika divertikula gastrointestinalnog trakta i dijagnozne mogućnosti endografskog pregleda gastrointestinalnog trakta. Autori zaključuju da je rendgenološka slika divertikula gastrointestinalnog trakta patognomična, a metode rendgenološkog pregleda gastrointestinalnog trakta dominantne i nezamenjive.

 

Ključne reči: divertikul, gastrointestinalni trakt, rendgenološki pregled