|Početna strana | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |   
 

Acta Medica Medianae
Vol. 40
No 6, 2001
UDK 61
YU ISSN 0365-4478

 Kontakt:
Predrag MILJKOVIĆ

Dečja interna klinika

 

 


 

ANATOMSKE KARAKTERISTIKE RENALNOG SINUSA KOD ZDRAVE DECE ISTRAŽIVANE ULTRAZVUKOM

 

Predrag MILJKOVIĆ, Rade ČUKURANOVIĆ, Emilija GOLUBOVIĆ, Miomir STOJANOVIĆ, Natalija STEFANOVIĆ, Vesna STOJANOVIĆ, Ivan IVANOVIĆ i Slađana UGRENOVIĆ

 

Dečja interna klinika i Institut za nefrologiju i hemodijalizu Kliničkog centra i Institut za anatomiju Medicinskog fakulteta u Nišu

 

 U 195 dece bez manifestnog oboljenja urotrakta, uzrasta od jedne do sedam godina života, ultrazvukom su određivane dimenzije renalnog sinusa (dužina i širina) i analizirana njihova korelacija sa uzrastom i dimenzijama bubrega. Korišćen je real-time mehanički sektorski skener (ALOKA SSD 500), sa konveksnim sondama od 3,5 i 5 MHz, u položaju supinacije i kontralateralnim dekubitusima tela. Dimenzije sinusa su kontinuirano rasle tokom analiziranog perioda, najintenzivnije tokom pete godine života. Uvećanje sinusa je bolje koreliralo sa rastom bubrega nego sa uzrastom dece. Ipak, evidentno je diskretno zaostajanje u rastu dimenzija sinusa za rastom dimenzija bubrega.

 

Ključne reči: anatomske karakteristike, renalni sinus, deca, ultrazvuk