| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Bojan Stošić

Predraga Vasića 16

11140 Belgrade, Serbia

E-mail: dr_stosic@yahoo.com

Prikaz slučaja                                                                       

UDC: 616.12-008.331.1:616-002.78:613.2.03

doi:10.5633/amm.2011.0309s

 

 

HIPERTENZIJA UZROKOVANA HIPERURIKEMIJOM – MODALITETI LEČENJA

 

Bojan Stošić1 i Ivana Tufegdžić2

Sanitetsko odeljenje Centra za ispitivanje naoružanja i vojne opreme, "Nikinci", Tehničko opitni centar Vojske Srbije1

Centar za patologiju i sudsku medicinu Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija2 

 

Prikazan je bolesnik kod koga je prvi put dijagnostikovan povišen krvni pritisak nekoliko dana pre razvoja gihta. Hipertenzija se zajedno sa hiperurikemijom održava godinu dana posle izlečenja gihta. Hiperurikemija je u početku bila simptomatska i manifestovala se pojavom gihta a kasnije se održava bez pratećih simptoma karakterističnih za ovo oboljenje ali sve vreme praćena hipertenzijom. Mesec dana nakon korekcije dotadašnjeg režima ishrane, nivoi mokraćne kiseline u krvi i krvni pritisak vraćaju se na normalne ili prehipertenzivne vrednosti. Naš slučaj podržava koncept o prediktornoj ulozi mokraćne kiseline u genezi esencijalne hipertenzije i ističe primenu adekvatnog režima ishrane u terapiji određenih oblika hipertenzije. Acta Medica Medianae 2011;50(3):49-53.

 

Ključne reči: hiperurikemija, hipertenzija, giht, ishrana