| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Ljiljana Blagojević

Fakultet zaštite na radu Čarnojevića br 10 A

18 000 Niš

E-mail: bljiljana@medianis.net 

Originalni rad                                                             

UDC: 331.46(497.11)"2005/2009"

doi:10.5633/amm.2011.0305s

   

POVREDE NA RADU U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE ZA PERIOD OD 2005. DO 2009. GODINE

 

Ljiljana Blagojević, Ljiljana Stošić, Branislav Petrović, Dragan Spasić i Milica Drljević

 

Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš, Srbija1

Institut za javno zdravlje Niš, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija3

Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija4

 

 

            Cilj ovog ispitivanja bio je da se proceni učestanost povreda na radu među radnicima Kliničkog centra (KC) Srbije u Beogradu u periodu od 2005. do 2009. godine. Kao materijal korišćene su povredne liste radnika zaposlenih u KC Srbije, a u radu je korišćen deskriptivni epidemiološki metod. U periodu od 2005. do 2009. godine u KC Srbije ukupno su registrovane 83 povrede na radu, a u posmatranom periodu trend povređivanja bio je u porastu (y = 2,1x + 10,5; R2 = 0,4208). Mada su godišnje stope povređivanja veoma niske, kumulativna stopa povređivanja nemedicinskih radnika (0,383) 2,5 puta bila je veća od iste među medicinskim osobljem (0,153). Među povređenim osobama 40 (48.192%) radnika bila su medicinske struke, a 43 (51.8%) nemedicinske struke. Među povređenim medicinskim osobljem bilo je 7 lekara i 36 tehničara. Među nemedicinskim radnicima najviše su se povređivali spremači (13) i administrativni radnici (12). Od ukupnog broja povreda 55 (66,26%) se desilo na radnom mestu, a 28 (33.73%) na putu do i od posla. Zdravstveni radnici su se u odnosu na nezdravstvene više povređivali na radnom mestu, mada ova razlika nije statistički značajna. Najveći broj povreda (49; 58.3%) dogodio se pri padu, najčešći uzrok povreda bila je loša organizacija procesa rada (42; 50,60%), najviše povreda bilo je lokalizovano na gornjim i donjim ekstremitetima, a najučestaliji bili su prelomi (38; 45,78%), kontuzije i nagnječenja (17; 20,48%). Samo kod medicinskih radnika (tehničara) registrovane su dve povrede izazvane ubodom igle. Nije utvrđeno da postoje statistički značajne razlike među zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima u odnosu na težinu povrede, lokalizaciju, izvor i način povređivanja, kao i u odnosu na raspodelu povređivanja u danima nedelje. Acta Medica Medianae 2011;50(3):27-33.

 

Ključne reči: profesionalni traumatizam, medicina, Srbija, medicinski i nemedicinski radnici