| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 3, Septembar, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Slađana Živković

Odsek za urologiju

Vojna bolnica Niš

Bul. dr Zorana Đinđića bb

18000 Niš, Serbia

E-mail: velickovic@inbox.com

Prikaz slučaja                                                                       

UDC: 612.616.3:616-006.6

doi:10.5633/amm.2011.0308s

 

 

TUMOR TESTISA SA UDALJENIM METASTAZAMA – PRIKAZ SLUČAJA

           

Slađana Živković1, Miloš Kostov2, Boban Krstić3, Žaklina Mijović4, Nebojša Stojanović1,

Ivana Dimkovski i Marko Dimitrijević

 

 

Odsek za urologiju,Vojna bolnica Niš, Srbija1

Odsek za patologiju, Vojna bolnica Niš, Srbija2

Odeljenje za radiologiju, Vojna bolnica Niš, Srbija3

Institut za patologiju, Klinički centar Niš, Srbija4

 

 

Tumor testisa je retko oboljenje muškaraca mlađe životne dobi, ali se incidenca ovog oboljenja znatno povećala poslednjih godina u mnogim zapadnim zemljama. Devedeset pet posto ovih tumora potiče od germinativnih ćelija, a kod više od 70% bolesnika bude dijagnostikovano u I stadijumu bolesti. Uzroci nastanka tumora testisa nisu dovoljno razjašnjeni. Nastanak ovog oboljenja se uglavnom vezuje za najranije godine života i događaje u tom periodu kao što su maldescenzus testisa, karcinom in situ, traumu i genetske predispozicije.

Prikazan je bolesnik, vojnik, star 21 godinu. U trenutku dijagnostikovanja tumora testisa mešovitog tipa, konstantovano je postojanje odmaklog, IV stadijuma bolesti. Bolesnik je, uprkos postojanju vidljive promene na testisu i izraženih subjektivnih tegoba, mesecima izbegavao urološki pregled.

Kašnjenje u dijagnostici tumora testisa dovodi do otkrivanja bolesti u odmaklom stadijumu kada su šanse za lečenje ove bolesti i moguće izlečenje znatno smanjene. Acta Medica Medianae 2011;50(3):45-48.

 

Ključne reči: testikularni kancer, metastatski tumor germinativnih ćelija, dijagnoza, histologija