combine_images_980.jpg

Oпштa oбaвeштeњa (en)

Општа обавештења

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија за студијске програме струковна медицинска сестра и струковни зубни протетичар, полажу пријемни испит из предмета Анатомија човека и Физиологија човека.

За упис у прву годину основних струковних студија за студијски програм струковни санитарно-еколошки инжењер могу конкурисати кандидати који су завршили гимназију, средњу школу медицинског или еколошког усмерења, средњу ветеринарску, средњу пољопривредну или средњу хемијско-технолошку школу у четворогодишњем трајању

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија – санитарно еколошки инжењер, полажу пријемни испит из предмета Анатомија човека и Физиологија човека или Биологија и Хемија, по избору кандидата.


We should recommend...

UNIVERSITY OF NIŠ

Uni Nis2

University of Niš FORUM

forum uni
Free Internet access service
eduroam logo
 
ReFEEHS logo

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code