combine_images_980.jpg

Лабораторија за медицинску дијагностику (en)

Print

 

Медицинска дијагностика представља скуп метода и анализа из области биохемије, физиологије, микробиологије, нуклеарне медицине и других дијагностичких грана медицине. Лабораторија за медицинску дијагностику (ЛМД) је најмлађа формирана лабораторија Научноистраживачког центра за биомедицину са циљем да ради:

  • биохемијски преглед крви и урина,
  • хематолошки преглед крви,
  • седимент урина,
  • микробиолошке анализе,
  • мерење витамина, хормона и лекова у крви, и
  • друге медицинске дијагностичке методе.

 mozak

Разлог оснивања овакве лабораторије огледа се у постојању потребе за овом врстом услужне лабораторије за запослене на Медицинском факултету у Нишу и за потребе целог Универзитета у Нишу. Лабораторија за медицинску дијагностику, захваљујући истраживачким капацитетима и најсавременијој опреми, има могућност да поред пружања основних дијагностичких метода развија нове нестандардне дијагностичке методе.

 

Просторне и техничке могућности и опремљеност

Медицински факултет у Нишу поседује неопходне просторне и техничке услове за извођење истраживачких и дијагностичких метода у области свих грана медицине.

Лабораторија за медицинску дијагностику располаже стандардном и специјализованом опремом за извођење рутинских и нестандардних дијагностичких метода.

Од специфичне опреме, Лабораторија за медицинску дијагностику располаже биохемијским анализатором, ELISA читачем и течним хроматографом.

 

Особље/Истраживачи/Сарадници

Наставници и сарадници Медицинског факултета у Нишу са Катедре за биохемију, Катедре за физиологију, Катедре за патофизиологију, Катедре за фармакологију, Катедре за микробиологију, Катедре за патологију, Катедре за фармацију, Катедре за физику и биологију са хуманом генетиком, Катедре за хемију и др.

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code