Диплома (en)

Print

Савладавањем студијског програма докторских академских студија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне и научне делатности.


Диплома за студијски програм ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

из области фармацеутских наука на српском језику >>>

 

Диплома за студијски програм ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

из области фармацеутских наука на енглеском језику >>>