Диплома (en)

Print

Након савладаног студијског програма основних струковних студија СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/техничар студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности.


Диплома за студ. програм основних струковних студија СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/техничар на српском језику >>>

Диплома за студ. програм основних струковних студија СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/техничар на енглеском језику >>>