Диплома (en)

Print

 

Након савладаног студијског програма основних струковних студија струковни зубни протетичар, студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности.

 

Диплома за студијски програм основних струковних студија СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР на српском језику >>>

Диплома за студијски програм основних струковних студија СТРУКОВНИ ЗУБНИ ПРОТЕТИЧАР на енглеском језику >>>