Диплома (en)

Print

 

Након савладаног студијског програма специјалистичких струковних студија-Специјалиста струковна медицинска сестра-техничар, студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности.

 

Диплома за студијски програм специјалистичких струковних студија

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР на српском језику >>>

 

Диплома за студијски програм специјалистичких струковних студија

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР на енглеском језику >>>