Диплома (en)

Print


Након савладаног студијског програма специјалистичких струковних студија-Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер, студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности.

 

Диплома за студијски програм специјалистичких струковних студија

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР на српском језику >>>

 

Диплома за студијски програм специјалистичких струковних студија

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР на енглеском језику >>>