Архива КМЕ (en)

Print

 

У току рада Центра за Континуирану медицинску едукацију, на Медицинском факултету у Нишу, одржано је (до 31.12.2016. године) 267 едукативних семинара на којима је било 2827 предавача (280 иностраних) и 18381 учесник.

 

Година Број одржаних семинара Број предавача Број учесника
2005. 35 326 1384
2006. 26 295 1093
2007. 23 171 697
2008. 21 173 1303
2009. 17 171 1019
2010. 35 262 3193
2011. 32 410 2808
2012. 39 481 3038
2013. 13 251 1830
2014. 6 77 507
2015. 2 62 540
2016. 19 148 969
Укупно: 267 2827 18381