combine_images_980.jpg

Чланови Савета факултета (en)

Print

 

Чланови Савета за мандатни период  2016-2019. година

Према Статуту Медицинског факултета у Нишу, Савет Медицинског факултета броји 19 чланова, а у последњем сазиву су фебруара 2016. године изабрани:

 

Председник Савета, проф. др Милорад Митковић, дописни члан САНУ

Председник Савета факултета, Академик Милорад Митковић

 

 


 

 

 

 

 

Из реда наставника и сарадника:

 • Проф.др Милорад Митковић, дописни члан САНУ, председник Савета
 • Проф. др Стево Најман
 • Проф. др Снежана Павловић
 • Проф. др Андрија Шмелцеровић
 • Проф. др Светлана Павловић
 • проф. др Бранислава Коцић
 • Доц. др Оливера Радуловић
 • Проф. др Предраг Ковачевић
 • Проф. др Јованка Гашић
 • Проф. др Зоран Пешић
 • Доц. др Александра Цатић Ђорђевић

 

Из реда запослених у Организационој јединици стручних служби:

 • Весна Баришић, виши стручни сарадник
 • Светлана Стојановић, стручни сарадник за научноистраживачки рад

 

Из реда студената:

 • Христина Јовановић, студент медицине
 • Миљана Богосављевић, студент стоматологије
 • Младен Брзаковић, студент медицине

 

Чланови Савета делегирани од стране оснивача, тј. Владе Републике Србије:

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code