Чланови Савета факултета (en)

Print

 

Чланови Савета за мандатни период  2016-2019. година

Према Статуту Медицинског факултета у Нишу, Савет Медицинског факултета броји 19 чланова, а у последњем сазиву су фебруара 2016. године изабрани:

 

Председник Савета, проф. др Милорад Митковић, дописни члан САНУ

Председник Савета факултета, Академик Милорад Митковић

 

 


 

 

 

 

 

Из реда наставника и сарадника:

 

Из реда запослених у Организационој јединици стручних служби:

 

Из реда студената:

 

Чланови Савета делегирани од стране оснивача, тј. Владе Републике Србије: