Чланови Одбора Наставно-научног већа (en)

Print

На основу члана 51.-55. Статута Медицинског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Медицинског факултета у Нишу на седници од 27.04 .2016.године, донело је одлуку о именовању чланова одбора Наставно-научног већа Медицинског факултета у Нишу.

 

Одбор за основну наставу

 1. Проф. др Раде Чукурановић продекан, председник Одбора
 2. Проф. др Душица Стојановић, продекан
 3. Проф. др Александар Митић, продекан
 4. Проф. др Радмила Величковић Радовановић, продекан
 5. Проф. др Драган Веселиновић
 6. Проф. др Мирјана Јаношевић
 7. Проф. др Иван Николић
 8. Проф. др Данијела Бенедето Стојанов
 9. Проф. др Верица Аврамовић
 10. Доц. др Милан Радојковић
 11. Доц. др Миодраг Вучић
 12. Милена Димитријевић, студент медицине
 13. Миљана Богосављевић, студент стоматологије

 

Одбор за ПОСЛЕДИПЛОМСКЕАКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 1. Проф. др Гордана Коцић, продекан, председник Одбора
 2. Проф. др Небојша Ђорђевић
 3. Проф. др Горан Јовановић
 4. Проф. др Милена Рајић
 5. Проф. др Љубинка Јанковић Величковић
 6. Проф. др Маја Николић
 7. Проф. др Горан Раденковић
 8. Проф. др Марина Дељанин Илић
 9. Проф. др Зоран Милошевић
 10. Проф. др Душанка Китић
 11. Проф. др Биљана Коцић
 12. Проф. др Сузана Бранковић
 13. Проф. др Стево Најман
 14. Светлана Стошић, студент медицине
 15. Наталија Гагулић, студент стоматологије

 

Одбор за специјалистичке студије

 1. Проф. др Зоран Радовановић, продекан, председник Одбора
 2. Проф. др Миодраг Врбић
 3. Проф. др Зоран Величковић
 4. Проф. др Татјана Перовић
 5. Проф. др Мирјана Спасић
 6. Проф. др Милан Станковић
 7. Проф. др Јелица Тиодоровић
 8. Проф. др Анђелка Славковић
 9. Проф. др Лидија Ристић
 10. Милош Драгановић, студент медицине
 11. Нина Бурић, студент стоматологије

 

Одбор за научноистраживачки рад

 1. Проф. др Слободан Илић, председник Одбора
 2. Проф. др Јован Стојановић
 3. Доц. др Јаблан Станковић
 4. Проф. др Саша Станковић
 5. Проф. др Драган Михаиловић
 6. Проф. др Горан Бјелаковић
 7. Проф. др Андрија Шмелцеровић
 8. Проф. др Иван Јовановић
 9. Проф. др Иван Стефановић
 10. Христина Видановић, студент фармације
 11. Милица Стојановић, студент стоматологије

 

Одбор за здравствену делатност

 1. Проф. др Зоран Радовановић, продекан, председник Одбора
 2. Проф. др Марина Влајковић
 3. Проф. др Лидија Ристић
 4. Доц. др Оливера Жикић
 5. Проф. др Небојша Крунић
 6. Доц. др Виктор Стоичков
 7. Владимир Симић, студент медицине

 

Одбор за издавачку делатност

 1. Проф. др Марина Дељанин Илић, председник Одбора
 2. Проф. др Марина Динић
 3. Проф. др Љиљана Кесић
 4. Проф. др Горан Марјановић
 5. Проф. др Јовица Јовановић
 6. Проф. др Марија Даковић Бјелаковић
 7. Анастасија Стаменковић, студент фармације

 

Библиотечки одбор

 1. Проф. др Горан Николић, председник Одбора
 2. Проф. др Горан Станојевић
 3. Доц. др Бранка Митић
 4. Проф. др Борис Ђинђић
 5. Хелена Јовановић, студент медицине

 

Одбор за НОРМАТИВНУ ДЕЛАТНОСТ

 1. Проф. др Добрила Станковић Ђорђевић, декан, председник Одбора
 2. Јелена Ковач, дипл.правник, Секретар факултета
 3. Маја Младеновић, дипл. правник
 4. Милан Константиновић, дипл.правник
 5. Урош Срећковић, студент медицине