Accreditation

Print

 


 

Документ

Документ издаје:

Датум

Одлука о акредитацији високошколске установе

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије

12.04.2008.год.

Уверење о акредитацији високошколске установе

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије

05.04.2013.год.

Уверења о акредитацији студијских програма

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије

12.04.2008.год. 

Уверења о акредитацији студијских програма

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије

05.04.2013.год.

Дозвола за рад

Министраство просвете и науке Републике Србије

19.05.2008.год.

Одлука о акредитацији Медицинског факултета у Нишу за обављање научноистраживачке делатности

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете и науке

13.09.2011.год.

Одлука о акредитацији Медицинског факултета у Нишу за обављање научноистраживачке делатности Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете и науке и технолошког развоја  01.03.2016.год.