combine_images_980.jpg

1. Седница Изборног већа у 2017. години (en)

Print

 

Датум објаве: 17.02.2017.

1. Седница Изборног већа заказана је за понедењак 20.02.2017. године у 12.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 1.Седницу у 2017. години и записник са 5.Седнице Изборног већа у 2016. години члановима Већа послат je електронском поштом.

 

ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ:

  1. Усвајање записника са V седнице Изборног већа у 2016. години одржане 13.12.2016. године
  2.  Утврђивање оцена из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за   избор наставника по конкурсу од 28.06.2016. године
  3. Доношење предлога одлука о избору наставника и доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 28.06.2016. године
Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Приговор Одговор
на
приговор
1 БИОХЕМИЈА један редовни професор  pdf    
2 ПАТОЛОГИЈА - наставна база Центар за патологију и патолошку анатомију КЦ Ниш један редовни професор  pdf    
3 ХИГИЈЕНА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕКОЛОГИЈОМ - наставна база Институт за јавно здравље Ниш један редовни професор  pdf    
4 МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА - наставна база Институт за јавно здравље Ниш један наставник у једно од наставничких звања
Предлог Комисије избор једног ванредног професора
 pdf    
5 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - наставна база Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију КЦ Ниш један наставник у једно од наставничких звања
Предлог Комисије избор једног ванредног професора
 pdf    
6 ФИЗИОЛОГИЈА један ванредни професор  pdf    
7 ФАРМАЦИЈА - Основи индустријске фармације и Козметологија један ванредни професор  pdf    
8 ПЕДИЈАТРИЈА - наставна база Клиника за дечје интерне болести КЦ Ниш један ванредни професор  pdf    
9 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК један ванредни професор  pdf    
10 БИОЛОГИЈА СА ХУМАНОМ ГЕНЕТИКОМ један доцент  pdf    
11 ФАРМАЦИЈА - Токсикологија један доцент pdf pdf pdf
12 НЕУРОЛОГИЈА - наставна база Клиника за неурологију КЦ Ниш један доцент pdf    
13 ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ - наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш један доцент pdf    
14 ХИРУРГИЈА - наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш два доцента pdf    
15 АНАТОМИЈА један асистент  pdf    
16 ФИЗИОЛОГИЈА један асистент pdf    
17 ИНФЕКТОЛОГИЈА - наставна база Клиника за инфективне болести КЦ Ниш један асистент  pdf    
18 ГИНЕКОЛОГИЈА СА АКУШЕРСТВОМ - наставна база Клиника за гинекологију и акушерство КЦ Ниш један асистент  pdf    
19 ОФТАЛМОЛОГИЈА - наставна база Клиника за очне болести КЦ Ниш један асистент  pdf    
20 БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА - ПРЕТКЛИНИКА један асистент  pdf    
21 СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА - ПРЕТКЛИНИКА један асистент  pdf    
22 ХИРУРГИЈА - наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један клинички асистент  pdf    
23 ПЕДИЈАТРИЈА - наставна база Клиника за дечје интерне болести КЦ Ниш два клиничка асистента pdf pdf pdf
24 ФАРМАЦИЈА - Основи фармацеутске хемије и фармацеутска хемија неорганских једињења, Фармацеутска хемија органских једињења 1 и Фармацеутска хемија органских једињења2 један сарадник у настави  pdf    
25 ХИРУРГИЈА – наставна база Клиника за ортопедију и трауматологију КЦ Ниш један сарадник у настави  pdf    
26 ОНКОЛОГИЈА – наставна база Клиника за онкологију КЦ Ниш један сарадник у настави  pdf    
27 СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА – наставна база Институт за јавно здравље Ниш један сарадник у настави  pdf    

 

4. Доношење одлуке о ангажовању гостујућег професора

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Образложење
1 ПЕДИЈАТРИЈА гостујући професор  pdf  pdf

 

5. Доношење предлога одлуке о именовању комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника објављеног дана 28.06.2016. године у складу са Закључком Научно-стручног већа за медицинске науке Универзитета у Нишу број 8/19-01-001/17-023 од 25.01.2017. године

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code