2. Седница Изборног већа у 2017. години (en)

Print

 

Датум објаве: 20.03.2017.

2. Седница Изборног већа заказана је за четвртак 23.03.2017. године у 13.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 2.Седницу у 2017. години и записник са 1.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати су електронском поштом.

ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ:

  1. Усвајање записника са I седнице Изборног већа у 2017. години одржане 20.02.2017. године
  2. Доношење предлога одлука о именовању комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника и доношење одлука о образовању комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор сарадника објављеног дана 22.02.2017. године
  3. Доношење одлука о избору сарадника по конкурсу од 29.10.2016. године

 

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 ОРАЛНА ХИРУРГИЈА – ПРЕТКЛИНИКА један асистент  pdf
2 ФИЗИКА један сарадник у настави  pdf
3 МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА – бактериологија – наставна база Институт за јавно здравље Ниш један сарадник у настави  pdf
4 МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА – вирусологија – наставна база Институт за јавно здравље Ниш један сарадник у настави  pdf
5 МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА – паразитологија – наставна база Институт за јавно здравље Ниш један сарадник у настави  pdf
6 МЕДИЦИНА И ДРУШТВО један сарадник у настави  pdf

 

4. Доношење одлуке о ангажовању гостујућег професора

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Образложење
1 ХИРУРГИЈА – ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА гостујући професор  pdf  pdf