combine_images_980.jpg

3. Седница Изборног већа у 2017. години (en)

Print

 

Датум објаве: 15.05.2017.

3. Седница Изборног већа заказана је за среду 17.05.2017. године у 12.00 часова у свечаном амфитеатру А0 у приземљу Анекса зграде Факултета. Сазив за 3.Седницу у 2017. години и записник са 2.Седнице Изборног већа у 2017. години члановима Већа послати су електронском поштом.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Усвајање записника са II седнице Изборног већа у 2017. години одржане 23.03.2017. године
  2. Доношење предлога одлуке о именовању комисије за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника објављеног дана 30.03.2017. године
  3. Утврђивање оцена из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за   избор наставника по конкурсу од 28.06.2016. године
  4. Утврђивање оцена из члана 152. став 1. Статута Медицинског факултета за   избор наставника по конкурсу од 29.10.2016. године
  5. Доношење предлога одлуке о избору наставника по конкурсу од 28.06.2016. године
Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje
1 СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА-КЛИНИКА-наставна база Клиника за стоматологију Ниш један доцент  pdf

 

6. Доношење предлога одлука о избору наставника и доношење одлуке о избору сарадника по конкурсу од 29.10.2016. године

Р. бр. Ужa нaучнa oблaст Звaњe Извeштaj Кoмисиje Приговори Одговор Комисије на проговоре
1 РАДИОЛОГИЈА-наставна база Центар за радиологију КЦ Ниш један ванредни професор  pdf    
2 ИНТЕРНА МЕДИЦИНА-наставна база Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма КЦ Ниш један ванредни професор  pdf    
3 ПСИХИЈАТРИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ПСИХОЛОГИЈОМ-наставна база Клиника за заштиту менталног здравља КЦ Ниш један доцент  pdf    
4 ХИРУРГИЈА-наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један доцент  pdf    
5 АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И РЕАНИМАТОЛОГИЈА-наставна база Центар за анестезиологију и реаниматологију КЦ Ниш један доцент  pdf    
6 ОРТОПЕДИЈА ВИЛИЦА-КЛИНИКА-наставна база Клиника за стоматологију Ниш један доцент  pdf    
7 УНО ЗДРАВСТВЕНА НЕГА-наставна база Клиника за општу хирургију КЦ Ниш један предавач  pdf    
8 УНО ПАТОФИЗИОЛОГИЈА један сарадник у настави  pdf

 pdf

pdf

 pdf

 

INFO ABOUT THE FACULTY OF MEDICINE

ADDRESS:
Blvd. Dr Zorana Djindjica 81
18000 Nis
Republic of Serbia
FAX: +381-18-42-38-770
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tax ID number: 100664516
VAT ID number: 131586859
Company registration number: 7215282
Bank: Ministry of Finance Treasury Administration, Niš Division
Giro transfer number for clients: 840-1681666-03
Business activity code